Anggah Ungguhing lengkara bahasa Bali

admin Last updated on: March 18, 2023
ANGGAH UNGGUHING LENGKARA
BAHASA BALI.
Om swastiastu.
Menurut bapak Drs. I.B Udara Naryana, Anggah Ungguhing bahasa Bali ne kepah dados 4 soroh, luiripun:


1. BAHASA KASAR.
Bahasa kasar inggih punika bahasa Bali ne sane rasa basanipun kaon.
Bahasa kasar kepalih dados kalih paos:
*. Bahasa kasar pisan.
*. Bahasa kasar jabag.
**. Bahasa kasar pisan inggih punika bahasa Bali ne sane rasa basanipun yukti yukti kaon, sering kaanggen marebat utawi mamisuh.
Contoh:
Ibe
Bangsat
Naskeleng
Nani
Miwah sane lianan.
**. Bahasa kasar jabag inggih punika bahasa Bali ne sane rasa basanipun biasa, nanging keanggen mebaos ring sang sane patut singgihang.
Contoh:
Cokorda,Baang je kedise aukud
Idih malu tuake agelas
Maan nepuk siap seleme ane ilang ibi sanje
Miwah sane lianan.

2. BAHASA ANDAP. 
Bahasa andap inggih punika bahasa Baline sane rasa basanipun biasa, nenten kasar, taler nenten halus. Bahasa andap puniki keanggen mebaos antuk:
**. Anake sane linggih nyane pateh:
Sasamen triwangsa.
Sasamen pejabat.
Sasamen pegawai.
Wangsa Jaba sareng wangsa Jaba.
**. Anake sane yusannyane pateh:
Sesamen murid sejeroning akelas.
I meme kelawan i bapa.
Anake semeton ngarep.
**. Anake sane linggih nyane singgihang ring sang sane soran.
Contoh:
De
Mai malu ajake meblanje.
Miwah sane lianan.

3. BAHASA MADIA. 
Bahasa madia inggih punika bahasa Bali sane sekadi bahasa Alus nanging rasa basanipun madia. Napi mawinan madia?
Duaning katah nganggen kruna kruna madia. Mekadi:
Tiang
Nggih
Ten
Ampun
Drika
Nika
Kenten
Miwah sane lianan.
Contoh
Tiang wangsa jaba niki.

4. BAHASA ALUS. 
Bahasa halus inggih punika bahasa Bali sane rasa basanipun Alus keanggen mebaos antuk anake sane linggih nyane soran ring sang sane linggihnyane singgihang.
Bahasa Alus kepalih dados 3 soroh, luiripun:
**. Bahasa Alus Singgih
Inggih punika bahasa alus sane keanggen nyinggihang sang sane patut kesinggihang.
Contoh:
Ratu Ida Aji, akude ratu madue oka?
Pak sampun polih mebaos iwawu?
**. Bahasa Alus Sor
Inggih punika bahasa alus sane keanggen ngasorang raga utawi ngasorang anake sane tiosan duaning linggihnyane patut kasorang.
Contoh:
Ipun kantun masekolah
Titiang sampun nunas iwawu
**. Bahasa Alus Mider
Inggih punika bahasa alus sane dados keanggen ngasorang. Bahasa aluse puniki pacang akeh nganggen kruna kruna alus mider, inggih punika kruna kruna sane wantah madue wangun kekalih, mekadi:
Kija
Galak
Spidol
Radio
Bunter
Tembok
Nyongkok
Miwah sane lianan.Inggih wantah asapunika Anggah Ungguhing lengkara bahasa Bali.
Om Shanti Shanti Shanti Om.

Hiburan dan tradisi
Nama saya
I Putu Agus Aryadi Pranata Putra

Related posts

Amazing! Ini Keunikan Danau Tiga Warna Kelimutu Yang Harus Anda Nikmati

Amazing! Ini Keunikan Danau Tiga Warna Kelimutu Yang Harus Anda Nikmati

Amazing! Ini Keunikan Danau Tiga Warna Kelimutu Yang Harus Anda Nikmati – Indonesia memang kaya akan pesona alamnya. Karena...

Jenis jenis tubuh manusia menurut sistem yoga

Jenis jenis tubuh manusia menurut sistem yoga

Berikut ini adalah jenis tubuh manusia dalam sistem yoga. Yaitu: 1. Tubuh fisik.      Tubuh fisik atau stula...

Tổng hợp những trang chấm điểm cầu thủ uy tín nhất

Tổng hợp những trang chấm điểm cầu thủ uy tín nhất

Điểm cầu thủ là gì? Tính điểm cầu thủ với mục đích gì? Trang chấm điểm cầu thủ uy...

Upaya menghayati kemahakuasaan tuhan sebagai Asta Aiswarya

Upaya menghayati kemahakuasaan tuhan sebagai Asta Aiswarya

Upaya yang dilakukan untuk menghayati keberadaan tuhan dalam bentuk Asta Aiswarya merupakan bentuk penanaman nilai nilai religius yang merupakan...

Kebudayaan Dan Kesenian Suku Bali

Kebudayaan Dan Kesenian Suku Bali

Kebudayaan Bali terkenal akan seni tari, seni pertujukan, dan seni ukirnya. Covarrubias mengamati bahwa setiap orang Bali layak disebut...

Danh sách top 4 cầu thủ từ thiện nhiều nhất thế giới

Danh sách top 4 cầu thủ từ thiện nhiều nhất thế giới

Đối với những ai là fan trung thành của bóng đá thì sẽ biết các cầu thủ thường có...